Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling is bemiddeling tussen dader en slachtoffer.
Het draagt bij aan de verwerking van het delict door het slachtoffer en geeft daders de gelegenheid bij te dragen aan herstel en zo om te gaan met hun schuldgevoel. De antwoorden op vragen, het verkregen inzicht en eventueel gemaakte afspraken over herstel helpen de betrokkenen het delict meer achter zich te laten.

Tijdens de 14 jaar die ik als geestelijk verzorger in een Huis van Bewaring werkte sprak ik met verdachten en daders en met slachtoffers. Want in detentie verblijven ook mensen die zelf slachtoffer zijn van een delict, soms recent, soms lang geleden. Vaak hadden zij dat niet goed verwerkt.
Daardoor weet ik uit eigen ervaring dat geen enkele straf, door de rechter opgelegd, kan doen wat een gesprek tussen dader en slachtoffer wel kan, namelijk voor beiden een nieuwe weg naar de toekomst openen. Zodat beiden verder kunnen met hun leven.