Church mediation

Ik ben lid van het Platform Church Mediation. Dat is een oecumenisch samenwerkingsverband en kenniscentrum van mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen. Wat ons bindt is dat we professionals zijn die geloven in de kracht van mediation.
Mediation wil vastgelopen relaties of samenwerkingsverbanden weer in beweging brengen. De mediator zet haar deskundigheid in om elkaars diepere belangen of gevoelens te ontdekken.
Samen worden mogelijke oplossingen onderzocht zodat ‘partijen’ zelf hun eigen keuze kunnen maken. De church-mediator heeft daarbij ook oog voor de levensbeschouwelijk motieven.
Afhankelijk van het onderwerp, kunnen enkele gesprekken al een positief resultaat hebben. Voorwaarden zijn o.a. vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en bereidheid om aan een verbetering te willen werken. Een groot voordeel van mediation is dat partijen geen oplossing door een derde, zoals een rechter of commissie, opgelegd krijgen. Men zoekt zelf wegen om uit een impasse te komen. Juist die eigen betrokkenheid werkt stimulerend en is in verhouding met andere oplossingen veel sneller en goedkoper en meer doeltreffend.