Mediation

Conflicten hebben vaak te maken met dieper liggende problemen en emoties. Ze kosten veel energie en soms lopen ze zo uit de hand dat men een advocaat inschakelt en naar de rechter wil gaan.

Maar er is ook een andere mogelijkheid.

Mediation biedt in veel gevallen een snellere en betere oplossing van de conflictsituatie dan bij de rechter mogelijk is. Bovendien is de oplossing duurzamer, omdat deze door de betrokkenen zelf gevonden is. Zij bepalen zelf hun weg. Mediation is gericht op de toekomst.

Loesje-poster-oplossingenMediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddeling-deskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt, om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluit-vorming te komen.

Mediation is kostenvriendelijk. Het honorarium van een mediator is meestal lager dan dat van een advocaat en gewoonlijk betalen partijen ieder de helft. Maar er kunnen ook andere afspraken gemaakt worden. Bij een arbeidsconflict bijvoor-beeld, betaalt soms de werkgever de bemiddelingskosten.

Mediation is mogelijk bij allerlei soorten van conflicten. Voorwaarde is wel dat de partijen bereid zijn hun best te doen om tot een vergelijk te komen. Het is geven en nemen. De onpartijdige mediator begeleidt de cliënten daarin.

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister (code13356) en volgde mijn opleiding tot MfN-Registermediator en vervolgens de specialisatie tot familie-mediator aan het Mediation College Alkmaar en ben nu actief als bemiddelaar bij conflicten tussen buren via Beterburen in Amsterdam.